PF Bg

Faculty of Law -Belgrade

Documents

Enrollment

Application Form

Price List

General rules

Pravilnik o radu

Academics

Students

Information relevant for foreign students

Instructions for students who are passing differential exam / SER

Course Schedule

Aditional Courses and Visiting Lecturers

Working Schedules

Curriculum and Lecturers

TEMPUS Library

Moodle CMS

 

POGESTEI TEMPUS Project

INSTRUCTIONS FOR DIFFERENTIAL EXAMS


 

Students who graduated from social sciences – humanities faculty, shall be obliged to pass certain additional qualifying exams related to the basic legal knowledge: 1. Introduction into Jurisprudence, 2. Constitutional Law, 3. Introduction into Civil Law, and 4. International Public Law.
Foreign students pass these differential exams on the basis of English textbooks, and domestic students use regular textbooks of the Faculty of Law of the University of Belgrade.


 

DIFFERENTIAL EXAMS IN SERBIAN

1. Introduction into Jurisprudence

Udžbenik  Košutic, B.,  Lukić, R. Uvod u pravo, Beograd 2007.

Tumačenje prava,  254-328.
Pravna norma 122-142.

Pravni odnos i subjekt prava, 197-217.

Napomena: Ista područja se mogu pripremati i po skraćenom izdanju udžbenika Čavoski, K.,Vasić, R. iz 2010, kao i po udžbeniku Dragana Mitrovića.

 

2. Constitutional Law - Differential Exam Material and Questions

MATERIJA ZA PRIPREMU DIFERENCIJALNOG ISPITA

Udžbenik prof. dr Ratka Markovića, Ustavno pravo i političke institucije, izdanja posle 2007. god.

Deo I – glava druga

Deo II – glava druga i treća

Deo IV – sve

Deo V – sve

Deo VI – sve

Deo IX  – sve

 

SPISAK ISPITNIH PITANJA ZA DIFERENCIJALNI ISPIT IZ USTAVNOG PRAVA

 1. Pojam i klasifikacija izvora Ustavnog prava
 2. Ustavni običaj kao izvor Ustavnog prava
 3. Vrste ustava (klasične i moderne podele ustava)
 4. Donošenje i promena ustava uopšte
 5. Suverenost države i suverenost naroda
 6. Oblici ostvarivanja suverenosti
 7. Ustav i suverenost
 8. Legitimnost državne vlasti
 9. Teorije o funkcijama državne vlasti
 10. Materijalni (objektivni) pojam državnih funkcija
 11. Organski (subjektivni) i formalni pojam državnih funkcija
 12. Teorija o podeli vlasti
 13. Teorija o jedinstvu vlasti
 14. Predsednički sistem
 15. Parlamentarni sistem
 16. Oblici parlamentarnog sistema
 17. Mešoviti sistem i autoritarni sistem vlasti
 18. Skupštinski sistem
 19. Pojam poluneposredne demokratije
 20. Narodna inicijativa
 21. Referendum
 22. Narodni veto i plebiscit
 23. Birači i biračko pravo
 24. Zaštita biračkog prava
 25. Evidencija birača
 26. Izborne jedinice
 27. Kandidovanje
 28. Sprovođenje izbora
 29. Raspodela mandata
 30. Odnos predstavnika i birača
 31. Prestanak mandata, ponovni izbori i popunjavanje upražnjenih predstavničkih mesta
 32. Pojam i društvena uloga političkih stranaka
 33. Istorijat političkih stranaka
 34. Tipologija političkih stranaka
 35. Tipologija stranačkih sistema
 36. Organizacija političkih stranaka
 37. Politička ideologija
 38. Ocena političkih stranaka
 39. Pojam i poreklo parlamenta
 40. Funkcije parlamenta
 41. Ratno i vanredno stanje
 42. Struktura parlamenta
 43. Unutrašnja organizacija parlamenta (imunitet i inkompatibilitet parlamentaraca)
 44. Unutrašnja organizacija parlamenta (zasedanja i sednice parlamenta)
 45. Unutrašnja organizacija parlamenta (parlamentarna radna tela i parlamentarni funkcioneri)
 46. Raspuštanje parlamenta
 47. Pojam i evolucija šefa države
 48. Izbor i organizacija šefa države
 49. Ovlašćenja i akti šefa države
 50. Položaj i odgovornost šefa države
 51. Pojam i poreklo vlade
 52. Izbor i sastav vlade
 53. Ovlašćenja i akti vlade
 54. Odgovornost vlade i ministarska odgovornost
 55. Unitarna i federalna država kao tipovi državnog uređenja
 56. Značenje i poreklo federalizma
 57. Konfederacija i federacija
 58. Priroda i ciljevi federacije
 59. Merila federacije
 60. Nužnost federacije i najvažniji razlozi obrazovanja federacija
 61. Vrste federacija
 62. Položaj federalnih jedinica
 63. Podela nadležnosti kao osobeno obeležje federacije
 64. Metodi podele nadležnosti u federacijama u svetu
 65. Drugi dom federalnog parlamenta i egzekutiva u federaciji
 66. Sudstvo u federaciji i učešće federalnih jedinica u vršenju ustavotvorne vlasti u federaciji
 67. Različita shvatanja vladavine prava
 68. Načela i institucije vladavine prava
 69. Sudska vlast, sud i sudije
 70. Ustavna načela o sudovima
 71. Pojam i značaj ustavnog sudstva
 72. Sistemi ustavnog sudstva
 73. Funkcije ustavnih sudova
 74. Izbor i sastav ustavnih sudova
 75. Postupak pred ustavnim sudovima
 76. Dejstvo odluka ustavnih sudova

 

3. Introduction into Civil Law

Stanković, Obrad i Vodinelić, Vladimir, Uvod u građansko pravo, Beograd 2007.

Udzbenici alternativno - Stojanovic/Antic, Uvod u gradjansko pravo i Stamnkovic Vodinelic, Uvod u gradjansko pravo (bilo koje izdanje).

 

4. International Public Law

Kreća, Milenko, Međunarodno javno pravo, Beograd 2010.

Ne treba iz udžbenika ništa što je pisano petitom/manjim slovima.

U ispitnu materiju ulaze sledeći delovi: 67-366, 387-472, 478-594, 638-729